Vremenska prognoza za narednih 5 dana


U skladu sa opštom definicijom i široko podrazumevanim zanačenjem vremenska prognoza predstavlja naučnu disciplinu koja se bavi predviđanjem vremenskih uslova nekog mesta na određenom području tokom vremena.

Osnovna podela je na kratkoročnu (za par sati nakon izmerenih vrednosti u istiom danu) ili dugoročnu (za vremenske intervale, od jedan, dva, tri i pet dana) pa do onih koji predviđaju vreme do nekoliko mjeseci.

Osnovne veličine koje se mere su temperatura vazduha, temperatura tla, temperatura vode (reke, jezera i mora), zatim apsolutna i relativna vlažnost vazduha, jačina i pravac vetra, UV index koji je veoma važan u poslednje vreme, kao i subjektivni osećaj karakterističan za meteoropate i tako redom.

Find more about Weather in Београд, RB

U poslednjih 100 godina, merenja su sve tačnija, a statistika i procedure obrade podataka sve obuhvatnije, pa danas postoje puno dobrih servisa za vremensku prognozu.

Vremenska prognoza
Grafički primer vremenske prognoze kroz temperaturu Beograda

Spomenimo nešto i o tehnikama pomoću kojih se vrše prognoze. Prva i najstarija tehnika je prosto rečena analogna ili šaljivo odokativna, kada meteorolog pogleda nebo, oslušne vetar i na osnovu oblačnosti, sunca, meseca, zvezda, mirisa i tako dalje, donese pretpostavku o atmosferskim prilikama u budućnosti. Danas, ove metode su uglavnom prevaziđene, osim u ličnoj upotrebi tokom dužeg boravka u prirodu, a u profesionalne svrhe se koriste sve više meteorološki sateliti koje mnogo preciznije očitavaju meteorološke parametre.
    

Find more about Weather in Београд, RB

Modeli vremenske prognoze:

Nakon izmerenih parametara, na osnovu višegodišnjeg iskustva baziranog na raznim vrstama modela, modeluje se prognoza. Svakako jedan od najvećih karakteristika je tačnost, a danas se može reći da su prognoze praktično nepogrešive u razdoblju do 48h. Neki od modela su:

Analogni model,
Analitički model,
Konceptuelni model,
Kontinualni model,
Deterministički model, bez razmatranja rizika.
Iskustveni model, zasnovan na principima teorijske opservacije,
Eksplicitni model, ovo je numerički metod kompjuterske simulacije,
Implicitni model, naparednija varijanta eksplicitnog modela sa stohastičkim varijablama kao poremećajima, Aproksimacije, razne vrste analitičkih modela.
Jedno dimenzionlani modeli,
Pseudo deterministiki modeli koji koristi polu distributtivne modele.
Stohastiki matematički modeli predstavljaju multivarijabilni sistem sa nizom ulaza i izlaza.
Dvodimenzionalni modeli – modeli sa dve prostorne dimenzije, iako se računica svodi na uslove u jednoj tački, sa horizontalnim i vertikalnim prosecima.Domaći sajtovu za vremensku prognozu

Danas postoje puno specijalizovanih pre svega stranih sajtova koji su na neki način distrubuteri podataka u kojima je prognozirano vreme. Napomenimo da samo jedan domaći servis sve njih i meri, a vi razmislite o kojoj instituciji se radi.

 

Napomena: sajt Vremenska-prognoza.info posluje u skladu sa svim opštim pravnim aktima i moralnim principima. Ukoliko vam se učini da neki od podataka nije aktuelan ili netačan, kontaktirajte nas na info@vremenska-prognoza.info i sporni podaci biće u najkraćem ažurirani.

Izvori:

1. TT Group http://www.tt-group.net/ - Turistički portal sa najtačnijim vremenskim prognozama u Srbiji i regionu za 10 dana.
2. Prognoza za mesec dana za sve gradove u Srbiji - http://www.vremenskaprognoza.biz/Srbija.php